Aanvulling op de welstandsnota en nieuwe excessenregeling

Dit item is verlopen op 14-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 14-11-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2019 de ‘’Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen’’ vastgesteld. Onderdeel van de Aanvulling Welstandsnota is een nieuwe Excessenregeling.

De gemeente wil in korte tijd 135 woningen realiseren. Om dit versneld mogelijk te maken zijn het Programma +135+ en de Beleidsregels nieuwe woningen 2019 vastgesteld en is een Adviesteam ingericht.

In de Aanvulling welstandsnota Terschelling heeft de gemeenteraad vastgelegd welke eisen gelden voor het uiterlijk van de nieuwe woningen. Ook is een nieuwe excessenregeling opgenomen (hoofdstuk 11). Deze vervangt de excessenregeling uit de Welstandsnota 2008. De nieuwe regeling biedt meer mogelijkheden om handhavend op te treden tegen bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. De nieuwe excessenregeling is algemeen van toepassing, dus niet alleen op de nieuwe woningen.

Wijzigingen na de inspraak
De gemeenteraad heeft de volgende wijzigingen vastgesteld:

  • Typisch Terschellings: de bedoeling van het hoofdstuk is verduidelijkt en er zijn beelden toegevoegd.
  • Schuurwoningen: er zijn criteria en referentiebeelden opgenomen voor dakkapellen en aanbouwen.
  • Tot woning verbouwde vrijstaande bijgebouwen: er zijn criteria en referentiebeelden opgenomen voor dakkapellen.
  • Kunststof: er is omschreven in welke gevallen kunststof is toegestaan.
  • Duurzaamheidsmaatregelen: de dakbedekking kan bestaan uit sedum en er kunnen zonnepanelen op een aangegeven deel van het erf geplaatst worden. Het plaatsen van miniwindturbines is niet mogelijk.
  • Aangegeven is wanneer de Aanvulling welstandsnota van toepassing is en wanneer de Welstandsnota 2008.

    De Aanvulling welstandsnota Terschelling en de nieuwe Excessenregeling treden in werking op 15 november 2019. Op die dag vervalt de Excessenregeling uit de Welstandsnota 2008. Tegen het besluit tot vaststellen van de Aanvulling Welstandsnota Terschelling staat geen bezwaar of beroep open. De Aanvulling Welstandsnota Terschelling is te vinden op www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’ en bij het Woonprogramma.