Afwijzen verzoek tot intrekken

Dit item is verlopen op 27-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het verzoek tot intrekking van de verleende vergunning die ziet op de nieuwbouw van 19 recreatieappartementen en 4 woningen voor permanente bewoning is afgewezen, kadastrale sectie A, kadastrale perceelnummers 2790, 2827, 3572, 3573 en 3967 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend B&Y-locatie gelegen tussen het Groene Strand en de Zwarteweg te West-Terschelling, kenmerk 2017-FUMO-0023483 (verzonden 20-2-2020).

op 18 februari 2020).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.