Anterieure overeenkomst plaatselijk bekend Formerum Zuid 11a en 11b

Dit item is verlopen op 28-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 30-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 december 2021 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro zijn aangegaan met

-           de heer C.A. Prell, hierna ‘’ontwikkelaar’’ genoemd en

-           de heer N.T. Prell , hierna ‘’ontwikkelaar’’ genoemd.

De overeenkomsten hebben betrekking op respectievelijk het kadastrale perceel sectie I nr. 3092 en I nr. 3093, plaatselijk bekend Formerum Zuid 11a en 11b.

De ontwikkelaar wil op het perceel een woning realiseren. De woning maakt onderdeel uit van een twee onder een kap woning. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomsten en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.