Begraafplaatsenbeleid Longway

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op de algemene begraafplaats aan de Longway in West-Terschelling is onvoldoende capaciteit voor nieuwe grafruimte. Daarom is het nodig om bestaande grafruimte opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente wil in 2022 de voorbereiding treffen om een deel van de begraafplaats geschikt te maken voor het opnieuw uitgeven van graven.
 

Zoeken naar rechthebbenden
Tijdens de voorbereidingen zoekt de gemeente naar rechthebbenden van graven waarin in 1972 voor het laatst is begraven. Het gaat om de volgende graven:

                                   

C 46                W. van der Woude     overleden op 23-08-1962

                        H. van der Geest        overleden op 01-01-1972

P 13                J. van Keulen              overleden op 05-06-1968

                        W. Kooijman               overleden op 21-10-1972

M 1                  A. van Keulen             overleden op 08-03-1964

                        H. van keulen             overleden op 08-02-1972

M 42                C. Schroor                  overleden op 29-11-1965

                        D. van Borssum         overleden op 02-06-1972

Q 19                E.M.J. Serre               overleden op 28-12-1969

                   

Het is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende zelf om zich voor 1 januari 2023 te melden bij de gemeente. Rechthebbenden zijn degenen die een grafakte met hun naam in bezit hebben. Nabestaanden die zelf geen aantoonbaar recht op een bestaand graf hebben, maar wel een nieuw recht op een graf willen vestigen voor het doen van een eigen begraving, kunnen zich eveneens melden bij de gemeente. Mogelijk kan een nieuw recht op het graf worden gevestigd. Dit geldt ook voor nabestaanden die over de aangebrachte grafbedekking willen beschikken.

Planning en uitvoering
Na 1 januari 2023 gaat de gemeente deze grafruimte opnieuw inrichten en bestaande grafbedekking verwijderen. De graven worden fasegewijs klaargemaakt voor hergebruik. Oude stoffelijke resten worden daarbij zorgvuldig herbegraven, verdiept onder de bestaande grafruimte.