Beleidsregels hobbymatig houden van dieren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 25-02-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het ontwerp van de “Beleidsregels hobbymatig houden van dieren” ligt van vrijdag 26 februari 2021 t/m donderdag 25 maart 2021 (op afspraak) ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tegen vergoeding kan een afschrift van de beleidsregels worden verstrekt op het gemeentehuis.

De beleidsregels maken vooraf duidelijk in welke gevallen de gemeente, in afwijking van de regels uit een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning kan verlenen voor een schuilgelegenheid. De beleidsregels zien toe op het realiseren van schuilgelegenheden voor dieren van hobbyboeren.

Iedereen kan schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Romar via het telefoonnummer 0562-446244.

Na sluiting van de inspraaktermijn zal het college, met inachtneming van eventuele zienswijzen, de beleidsregels vaststellen. Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht staat geen beroep open tegen dat besluit.