Concept evenementenvergunning Oerolfestival 2020

Dit item is verlopen op 12-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 12-03-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Van 12 maart t/m 23 april 2020 ligt de aanvraag voor een evenementenvergunning van Stichting Terschellings Oerol ter inzage voor het van 12 t/m 21 juni 2020 te houden Oerolfestival.  

Het festival zal op diverse locaties op het eiland plaatsvinden. Een aantal locaties zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Op een aantal plaatsen zullen tijdens de opbouwfase voorafgaande aan het festival en gedurende het festival tenten, podia, objecten, tribunes e.d. worden geplaatst of aanwezig zijn.

De burgemeester is voornemens de gevraagde vergunningen en ontheffingen - onder voorbehoud van enkele voorstellingen - te verlenen onder beperkende voorschriften.
De conceptvergunningen met de bijbehorende aanvraag liggen vanaf 12 maart 2020 ter inzage. Een overzicht van de locaties, de periode van voorbereiding, de voorstellingen en andere activiteiten e.d. ligt bij de aanvraag ter inzage.

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen binnen zes weken na deze publicatie in te dienen bij de gemeente. Dit kan mondeling, door het maken van een afspraak via 0562-446244, of door een brief te schrijven aan de burgemeester.