Helder handhaven: toezicht- en handhavingsbeleid

Dit item is verlopen op 11-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 11-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de beleidsnota ‘Helder handhaven’ staan handhavingsprioriteiten en de manier waarop gehandhaafd wordt. De beleidsnota ligt van 11 april 2019 t/m 9 mei 2019 in ontwerp ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis. Binnen deze periode kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 0562-446244.