Helder handhaven, Toezicht- en handhavingsbeleid

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de beleidsnota ‘Helder handhaven’ staan handhavingsprioriteiten en de manier waarop de gemeente handhaaft. De beleidsnota heeft van 11 april t/m 9 mei 2019 in ontwerp ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft de beleidsnota op 29 mei 2019 vastgesteld.