Huisvestingsverordening Terschelling 2019 vastgesteld

Dit item is verlopen op 27-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 27-06-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. De verordening vervangt de Huisvestingsverordening Terschelling 2015. In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De verordening regelt onder andere: 

- De hoogte van de koop- en huurprijsgrens. Beneden deze grens is voor het bewonen van de woning een huisvestingsvergunning nodig. In 2019 ligt de grens voor koopwoningen op € 421.000 en voor huurwoningen op € 915 kale huur. De grenzen worden jaarlijks aangepast.

- Het verplicht aanbieden van woningen onder de koop- en huurprijsgrens aan maatschappelijk of economisch aan Terschelling gebonden huishoudens.

- De wijze waarop een verhuurder of verkoper het aanbod van woonruimte bekend moet maken.

- De wijze waarop woonruimte toegewezen moet worden.

- De regels die gelden als u woonruimte wilt onttrekken, splitsen, samenvoegen of wilt wijzigen in onzelfstandige woonruimte.

De verordening treedt in werking op 1 juli 2019. Tegen het besluit tot vaststellen van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.  De Huisvestingsverordening Terschelling 2019 is te vinden op www.terschelling.nl.