Inspraak aangepaste “subsidieregeling isolatiemaatregelen”

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De subsidieregeling isolatiemaatregelen is in 2020 vastgesteld. In de regeling is artikel 6 gewijzigd en is aangegeven dat de regeling wordt verlengd.

De aangepaste “subsidieregeling isolatiemaatregelen” ligt ter inzage bij de publieksbalie bij het gemeentehuis van vrijdag 5 november tot en met donderdag 3 december 2021 . In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. U kunt hiervoor en afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244. U kunt de stukken ook raadplegen op  www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen Terschellinger belanghebbenden  zienswijzen naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244.