Mandaat

Dit item is verlopen op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 09-11-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan: de Kredietbank Nederland tot afgifte van een verklaring over de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de weigering van bedoelde verklaring bedoelt in de Faillissementswet; het mandaat is vastgelegd in de Mandaatregeling Kredietbank Nederland gemeente Terschelling 2017.