Melding besluit lozen buiten inrichtingen Baaiduinen 2

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 04-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 1 februari 2021, Baaiduinen 2 te Baaiduinen, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, kenmerk 2021-FUMO-0049298. Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.