Melding besluit lozen buiten inrichtingen Duinweg Midsland 77 te Midsland

Dit item is verlopen op 30-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 30-04-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 30 maart 2020, Duinweg Midsland 77 te Midsland, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, kenmerk 2020-FUMO-0039886.

Voor deze melding gelden algemene regels.

Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.