Omgevingsvergunning Baaiduinen 26 te Baaiduinen (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 25-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 december 2020, Baaiduinen 26 te Baaiduinen, nieuwbouw woonboerderij, kenmerk 2020-FUMO-0047746. Het besluit moet uiterlijk op 19 april 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.