Omgevingsvergunning Baaiduinen 4-B te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 18-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 31 januari 2021, Baaiduinen 4-B te Baaiduinen, nieuwbouw woonhuis, kenmerk 2021-FUMO-0049279.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.