Omgevingsvergunning Badweg Formerum 10 te Formerum

Dit item is verlopen op 19-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 19-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 augustus 2021, Badweg Formerum 10 te Formerum, bouwen nieuw hotel met vakantieappartementen, kenmerk 2021-FUMO-0055658.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.