Omgevingsvergunning Boomstraat 9 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 oktober 2021, Boomstraat 9 te West-Terschelling, het vervangen van handelsreclame, kenmerk 2021-FUMO-0057672.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.