Omgevingsvergunning Burgemeester Mentzstraat 47 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 oktober 2021, Burgemeester Mentzstraat 47 te West-Terschelling, uitbreiding van een woonhuis, kenmerk 2021-FUMO-0057686. De termijn waarbinnen het besluit moet worden genomen is met 6 weken verlengd.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.