Omgevingsvergunning diverse adressen: plaatsen infoborden (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 juli 2017, Kinnum 1 te Kinnum, Lies 18 te Lies, Hornsjildeweg 1 te Midsland, Kooipad 7 te West-Terschelling, Oosterend 17A te Oosterend en Oosterend 10A te Oosterend, het plaatsen van infoborden op genoemde 6 adressen. Het besluit moet uiterlijk op 11 december 2017 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.