Omgevingsvergunning Dorpsstraat 27 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 19-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 19-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 mei 2021, Dorpsstraat 27 te Hoorn, het aanleggen van gevelverlichting (grondspotjes), kenmerk 2021-FUMO-0053131. Het besluit moet uiterlijk op 4 oktober 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.