Omgevingsvergunning Dorpsstraat 7 in Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 17-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 september 2020, Dorpsstraat 7 te Hoorn, aanvraag voor het maken van inrit en een uitrit, kenmerk 2020-FUMO-0044771.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.