Omgevingsvergunning Dorpsstraat 83 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 07-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 september 2021, Dorpsstraat 83 te Hoorn, het kappen van een boom, kenmerk 2021-FUMO-0057191.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.