Omgevingsvergunning Duinweg Formerum 13 te Formerum

Dit item is verlopen op 07-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 07-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 november 2017, Duinweg Formerum 13 te Formerum, aanvraag tijdelijke vergunning Oerol (15 t/m 24 juni 2018) om een deel van camping Nieuw Formerum en een grote boslocatie te gebruiken als festivalterrein, kenmerk 2017-FUMO-0025541.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.