Omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee

Dit item is verlopen op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 oktober 2017, Duinweg Hee 7 te Hee, verbouw hoofdgebouw bungalowpark De Riesen, kenmerk 2017-FUMO-0025016.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.