Omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 03-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 augustus 2020, Duinweg Hee 7 te Hee, Er is een aanvraag binnengekomen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het evenement Eilân Festival voor 2021 tot en met 2025, kenmerk 2020-FUMO-0044138.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.