Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 12 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 21-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 oktober 2021, Duinweg Midsland 12 te Midsland, de aan- en uitbouw van een recreatiewoning, kenmerk 2021-FUMO-0057476.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.