Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 25N te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 augustus 2021, Duinweg Midsland 25N te Midsland, aanvraag aanbouw recreatiewoning en kappen van twee bomen, kenmerk 2021-FUMO-0055900.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.