Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 95 te Midsland

Dit item is verlopen op 28-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 28-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 januari 2021, Duinweg Midsland 95 te Midsland, realiseren van bijgebouw t.b.v. opslagmateriaal en machines voor onderhoud camping, kenmerk 2021-FUMO-0048784.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.