Omgevingsvergunning Europalaan 15 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 14-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 14-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 april 2020, Europalaan 15 te West-Terschelling, het uitbreiden van een woning (gewijzigde bouwplan op verleende omgevingsvergunning, kenmerk 2020-FUMO-0040801.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.