Omgevingsvergunning Europalaan 31 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 19-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 januari 2020, Europalaan 31 te West-Terschelling, het verbouwen (moderniseren) van een woning, kenmerk 2020-FUMO-0037057. Het besluit moet uiterlijk op 11 mei 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.