Omgevingsvergunning Formerum 91A te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 juli 2017, Formerum 91A te Formerum, nieuwbouw van een woonhuis met appartementen. Het besluit moet uiterlijk op 21 november 2017 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.