Omgevingsvergunning Formerumer Hoofdweg 4 te Formerum

Dit item is verlopen op 06-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 06-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 juli 2020, Formerumer Hoofdweg 4 te Formerum, recreatief gebruik deel woning, kenmerk 2020-FUMO-0043549.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.