Omgevingsvergunning Gerrit Knoplaan 2 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 23-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 23-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 maart 2020, Gerrit Knoplaan 2 te West-Terschelling, het plaatsen van dakkapellen, kenmerk 2020-FUMO-0039702.

Het besluit moet uiterlijk op 26 juni 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.