Omgevingsvergunning Groene Strand 1 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 november 2020, Groene Strand 1 te West-Terschelling, het uitbreiden van het strandpaviljoen De Walvis, kenmerk 2020-FUMO-0046758. Het besluit moet uiterlijk op 17 maart 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.