Omgevingsvergunning Heereweg 42–27 te Midsland

Dit item is verlopen op 26-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 26-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 augustus 2021, Heereweg 42–27 te Midsland, aanbrengen erker zonder glas, achterzijde chalet, kenmerk 2021-FUMO-0055872.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.