Omgevingsvergunning Heereweg 5 te Midsland

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 juni 2019, Heereweg 5 te Midsland, wijziging-revisie op bestaande vergunning, kenmerk 2019-FUMO-0034525.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.