Omgevingsvergunning Heester Kooiweg 20 te Hee

Dit item is verlopen op 19-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 19-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 maart 2020, Heester Kooiweg 20 te Hee, een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het Yoga Festival Terschelling 2020, kenmerk 2020-FUMO-0039014.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.