Omgevingsvergunning Hoofdweg 3 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-11-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 november 2021, Hoofdweg 3 te West-Terschelling, het omzetten van een 4-tal recreatie appartementen naar permanente bewoning volgens het woonplan 135+, kenmerk 2021-FUMO-0058281.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.