Omgevingsvergunning Jan Ruijglaan 27 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 16-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 januari 2020, Jan Ruijglaan 27 te West-Terschelling, het maken van een oprit, kenmerk 2020-FUMO-0037869. Het besluit moet uiterlijk op 1 juni 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.