Omgevingsvergunning Kadastrale sectie A - kadastraal perceelnummer 3967 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 14-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 14-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 november 2019, Kadastrale sectie A - kadastraal perceelnummer 3967 te West-Terschelling, aanleggen en rooien waterleiding t.b.v. drinkwatervoorziening, kenmerk 2019-FUMO-0036251.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.