Omgevingsvergunning , kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 2187, plaatselijk bekend Zedjespad Formerum

Dit item is verlopen op 09-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 09-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 maart 2020, kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 2187, plaatselijk bekend Zedjespad Formerum, agrarische grond rondom een agrarisch bouwblok ophogen door de aanvoer van grond, kenmerk 2020-FUMO-0039896.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.