Omgevingsvergunning kadastrale sectie I – kadastraal perceelnummer 2385 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 20-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 20-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 december 2019, kadastrale sectie I – kadastraal perceelnummer 2385 te Hoorn, nieuwbouw bedrijfswoning, kenmerk 2019-FUMO-0036847.

Het besluit moet uiterlijk op 30 maart 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.