Omgevingsvergunning kadastrale sectie I – kadastraal perceelnummer 2782, plaatselijk bekend Landerum 28B te Landerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 09-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 09-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 24 december 2019, kadastrale sectie I – kadastraal perceelnummer 2782, plaatselijk bekend Landerum 28B te Landerum, kenmerk 2020-FUMO-0036851. Het besluit moet uiterlijk op 26 mei 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.