Omgevingsvergunning kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1068, plaatselijk bekend Tordelenweg 9 te Hoorn

Dit item is verlopen op 27-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 februari 2020, kadastrale sectie K - kadastraal perceelnummer 1068, plaatselijk bekend Tordelenweg 9 te Hoorn, een nieuw te bouwen bedrijfswoning, kenmerk 2020-FUMO-0038430.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.