Omgevingsvergunning kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 655, plaatselijk bekend Oosterend 39 te Oosterend

Dit item is verlopen op 14-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 14-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 april 2020, kadastrale sectie K kadastraal perceelnummer 655, plaatselijk bekend Oosterend 39 te Oosterend, wijziging van verleende omgevingsvergunning – 2016-FUMO-0019353, kenmerk 2020-FUMO-0040856.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.