Omgevingsvergunning Kathoek 5 te Lies (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 26-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 februari 2020, Kathoek 5 te Lies, de nieuwbouw van een schuur, kenmerk 2020-FUMO-0037171. Het besluit moet uiterlijk op 15 mei 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.