Omgevingsvergunning Kathoek 5 te Lies

Dit item is verlopen op 20-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 20-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 februari 2020, Kathoek 5 te Lies, de bouw van een nieuwbouwschuurtje om te zijner tijd een waterpomp in te kunnen plaatsen, kenmerk 2020-FUMO-0038171.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.