Omgevingsvergunning Kathoek 7A te Lies

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 16-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 augustus 2021, Kathoek 7A te Lies, uitbreiding van het woonhuis, kenmerk 2021-FUMO-0056325.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.