Omgevingsvergunning Kinnum 13A te Kinnum

Dit item is verlopen op 23-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kinnum
Publicatiedatum: 23-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 april 2020, Kinnum 13A te Kinnum, het realiseren van 2 appartementen op 2e verdieping door 2 dakkapellen te plaatsen, kenmerk 2020-FUMO-0040190.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.