Omgevingsvergunning Kinnum 2 te Kinnum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kinnum
Publicatiedatum: 04-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 februari 2021, Kinnum 2 te Kinnum, het wijzigen van de gevelindeling, kenmerk 2021-FUMO-0049917.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.